Line

Įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas

ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS ARBA MAŽINIMAS

Akcininkų susirinkimo sprendimu įmonės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas.

Įmonės įstatinis kapitalas didinamas gali būti išleidžiant naujas akcijas arba didinant išleistų akcijų nominalią vertę.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas akcijas:

 • papildomais akcininkų įnašais;
 • kitų asmenų įnašais;
 • iš įmonės lėšų, ( iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų, tačiau išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus).

 • Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas:

 • sumažinant akcijų nominalias vertes;
 • anuliuojant akcijas.
 • Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas turi būti nurodomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

  Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais atvejais:

 • siekiant panaikinti įmonės balanse fiksuotus nuostolius;
 • siekiant koreguoti įmonės įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas;
 • siekiant anuliuoti įmonės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti įmonės lėšų.
 • Per 10 dienų nuo sprendimo sumažinti įmonės įstatinį kapitalą priėmimo jis turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.


  Teikiame paslaugas:

 • išanalizuojame Jūsų įmonės pateiktus dokumentus ir parenkame tinkamiausią būdą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą;
 • rengiame įstatinio kapitalo didinimui  ar įstatinio kapitalo mažinimui reikalingus dokumentus (visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus, keičiame įstatus,  įmonės įstatuose nustatyta tvarka paskelbiame apie įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą, ir kt.)
 • atstovaujame klientus Registrų centre ir notarų biure;
 • konsultuojame viso proceso metu.


 • Kaina:

 • dokumentų parengimas – 600 Lt;
 • Registrų centro mokestis – 102 Lt.
 • mokestis notarui – gali būti nuo 250 iki 1000Lt
 • Line
  Sub

  Paslaugos

  >> Įmonių ir įstaigų steigimas
  >> Filialų ir atstovybių steigimas
  >> Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas
  >> Pertvarkymas, reorganizavimas, atskyrimas
  >> Įmonių likvidavimas
  >> Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas, atstovavimas, bankroto administravimas
  >> Migracijos paslaugos

  Apie Mus

  UAB Empire LT – tai patronuojanti įmonė, kurios stiprioji pusė yra teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį, kuri suteiks Jums profesionalias paslaugas greitai ir už nedidelę kainą. Siekiame išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, greičiu bei dėmesiu kiekvienam klientui. Įvairių teisės sričių specialistai, pagal Jūsų poreikius, pasirengę atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Turite klausimų? Mes visada galime juos atsakyti