Line

ĮMONIŲ LIKVIDAVIMAS

Įmonės likvidavimas – procesas, kai juridinio asmens veikla nutrūksta, įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro. Likviduotos įmonės teisės ir pareigos niekam neperduodamos. Likvidavimas gali būti savanoriškas (visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl įmonės likvidavimo) bei priverstinis (teismo ar kreditorių nutarimu).

Įmonė likviduojama gali būti tokiais atvejais:

  1. Esant įmonės – juridinio asmens visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui nutraukti juridinio asmens veiklą;
  1. Teismui priėmus sprendimą ar nutartį likviduoti juridinį asmenį;
  2. Esant teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimui likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį;
  3. Jeigu juridinio asmens akcininkų skaičius sumažėja iki mažesnio nei leidžia įstatymai ir jeigu juridinio asmens akcininkai per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti.
  4. Pasibaigus laikotarpiui, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo,

Teikiame paslaugas:

1.Rengiame likvidavimo procesui reikalingus dokumentus;

2. Rengiame įmonės likvidavimo aktą, patvirtinantį, kad atlikti visi likvidavimo veiksmai;

3. Juridinių asmenų registro tvarkytojui perduodame įmonės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus reikalingus likviduotai įmonei išregistruoti;

4. Įstatymų nustatyta tvarka perduodame likviduotos įmonės dokumentus saugojimui;

5. Atstovaujame klientą valstybinėse institucijose;

6. Konsultuojame likvidavimo proceso metu .

Kaina:

  • Įmonės likvidavimas – 1600 – 5000 Lt

 

Line
Sub

Paslaugos

>> Įmonių ir įstaigų steigimas
>> Filialų ir atstovybių steigimas
>> Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas
>> Pertvarkymas, reorganizavimas, atskyrimas
>> Įmonių likvidavimas
>> Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas, atstovavimas, bankroto administravimas
>> Migracijos paslaugos

Apie Mus

UAB Empire LT – tai patronuojanti įmonė, kurios stiprioji pusė yra teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį, kuri suteiks Jums profesionalias paslaugas greitai ir už nedidelę kainą. Siekiame išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, greičiu bei dėmesiu kiekvienam klientui. Įvairių teisės sričių specialistai, pagal Jūsų poreikius, pasirengę atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Turite klausimų? Mes visada galime juos atsakyti