Line

ĮMONIŲ BANKROTAS

Įmonės bankrotas – kai kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka arba teisme įmonei yra iškelta bankroto byla. Bankroto procesas trunka 1-2 metus.

Įmonės nemokumas – kai įmonė nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtųdarbų, t.y. nevykdo savo įsipareigojimų bei pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę jos balanse nurodyto turto vertės.

Asmenys turintys teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo:

  • Kreditorius (kreditoriai);
  • Savininkas (savininkai);
  • Įmonės administracijos vadovas;
  • Įmonės likvidatorius.

Pareiškimo pateikimo teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pagrindai:

  • įmonė nemoka laiku darbo užmokesčio ar su darbo santykiais susijusių išmokų;
  • įmonė nemoka laiku už gautas prekes, atliktus darbus (suteiktas paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
  • įmonė nemoka laiku įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) teismo priteistų sumų;
  • įmonė paskelbė viešai arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
  • įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis kreditoriui grąžino vykdomuosius dokumentus.

Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Kaina:

  • Konsultavimas ir dokumentų dėl bankroto bylos kėlimo paruošimas teismui – 400 Lt

Konsultuotis galite 8 679 44332

Line
Sub

Paslaugos

>> Įmonių ir įstaigų steigimas
>> Filialų ir atstovybių steigimas
>> Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas
>> Pertvarkymas, reorganizavimas, atskyrimas
>> Įmonių likvidavimas
>> Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas, atstovavimas, bankroto administravimas
>> Migracijos paslaugos

Apie Mus

UAB Empire LT – tai patronuojanti įmonė, kurios stiprioji pusė yra teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį, kuri suteiks Jums profesionalias paslaugas greitai ir už nedidelę kainą. Siekiame išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, greičiu bei dėmesiu kiekvienam klientui. Įvairių teisės sričių specialistai, pagal Jūsų poreikius, pasirengę atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Turite klausimų? Mes visada galime juos atsakyti