Line

Įmonės steigimui reikalingi dokumentai

Reikalingi dokumentai bei informacija:

 • UAB steigėjo(ų) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas. Jei steigėjas juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, registracijos adresas, įstatai, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
 • Steigiamos UAB pavadinimas;
 • UAB direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
 • UAB registracijos adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas UAB registravimui (jei naudojatės mūsų paslaugomis, adresas jums bus suteiktas):
  • jei savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
  • jei savininkas juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
  • jei patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
  • jei UAB registruojama steigėjui priklausančiose patalpose, sutikimas nereikalingas;
 • kokia veikla užsiims UAB;
 • numatomi valdymo organai (direktorius / valdyba);
 • kokiomis dalimis bus valdomos akcijos;
 • UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus – 10.000 Lt), nominali akcijų vertė (jei naudojatės mūsų paslaugomis įstatinį kapitalą suformuosime mes).

Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo:

 • reikalingas išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
 • pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.

Steigėjo veiksmai:

 • atidaryti kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke (jei naudojatės mūsų paslaugomis sąskaita jums bus atidaryta);
 • atvykti pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentus (jei naudojatės mūsų paslaugomis jums užteks atvykti pasirašyti dokumentus pas mus ir nunešti juos į registrų centrą, iškart po to galite vykdyti įmonės veiklą).

Minėti steigėjo veiksmai gali būti atliekami pagal įgaliojimą.

Line
Sub

Paslaugos

>> Įmonių ir įstaigų steigimas
>> Filialų ir atstovybių steigimas
>> Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas
>> Pertvarkymas, reorganizavimas, atskyrimas
>> Įmonių likvidavimas
>> Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas, atstovavimas, bankroto administravimas
>> Migracijos paslaugos

Apie Mus

UAB Empire LT – tai patronuojanti įmonė, kurios stiprioji pusė yra teisininkų komanda, sukaupusi ilgametę patirtį, kuri suteiks Jums profesionalias paslaugas greitai ir už nedidelę kainą. Siekiame išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, greičiu bei dėmesiu kiekvienam klientui. Įvairių teisės sričių specialistai, pagal Jūsų poreikius, pasirengę atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Turite klausimų? Mes visada galime juos atsakyti